Příměstský tábor

Tábory 2022

Ahoj kluci a holky,
opět jsme tady již s XIII.ročníkem dětských příměstských táborů u koní. Jako každý rok si řekneme, jak se o koně starat, čistit je. Povíme si vše potřebné o péči a zdraví koně. Vyzkoušíme si práci ve stájích, která ke koníkům bezprostředně patří a naučíme se v kostce základní znalosti o plemenech, barvách. Stručně probereme teorii ježdění, jezdecké disciplíny a další využití koně v dnešní době. Děti samozřejmě nepřijdou o jízdu na koni pod odborným dohledem. Opět se můžete těšit na spoustu her i poznávání nových kamarádů a kamarádek.
Tábor je určen pro děti ve věku 6-14 let, mladší a starší po konzultaci s rodiči.

Z kapacitních důvodů rozhoduje o účasti dítěte termín odevzdání přihlášky a uhrazení zálohy. Pokud nebude přihlášených minimálně 10 dětí, (což se za dobu celé naší existence nestalo), tábor se automaticky ruší. Pokud by k tomu došlo, bude tato informace umístěna na našem webu a zaslána e-mailem rodičům již přihlášených dětí. Samozřejmě vám bude nabídnuta možnost vrácení zálohy, či přehlášení dítěte na jiný termín.

Turnusy:

I. 07.07.- 08.07.2022

II. 11.07. – 15.07.2022

III. 18.07. – 22.07.2022

IV. 25.07. – 29.7.2022

V. 01.08.- 05.08.2022

VI. 08.08. – 12.08.2022

VII. 15.08. – 19.08.2022

VIII. 22.08. – 26.08.2022

IX. 29.08. – 31.08.2022


Platební termíny a ceny turnusu číslo II – VIII:

Cena za dítě přihlášené do 31.5.2022 je 4 600 Kč
– nevratná záloha do 31.5.2022 je 1 100 Kč + 350 Kč v případě objednání stornopoplatku
– doplatek tábora splatný do 20.6.2022 je 3 500 Kč

Cena za dítě přihlášené po 31.5.2022 je 5 000 Kč + 500 Kč v případě objednání stornopoplatku

Za přihlášené dítě je považováno to, které má do 31.5.2022 odevzdanou vyplněnou závaznou přihlášku a uhrazenou platbu tj. do 31.5.2022 nevratnou zálohu 1 100 Kč a do 20.6.2022 doplatek tábora tj. 3 500 Kč !!!

Nedodržení platebních termínů bude považováno za ztrátu zájmu a pobyt se automaticky ruší!!!

Platební termíny a ceny turnusu číslo I:

Tento turnus je pouze dvoudenní od čtvrtka 7.7.2022 do pátku 8.7.2022.

Cena za dítě přihlášené na turnus číslo I. do 31.5.2022 je 1 840 Kč
– nevratná záloha na turnus číslo I.do 31.5.2022 je 440 Kč + 140 Kč v případě objednání stornopoplatku
– doplatek tábora na turnus číslo I. splatný do 20.6.2022 je 1 400 Kč

Cena za dítě přihlášené na turnus číslo I. po 31.5.2022 je 2 000 Kč + 200 Kč

v případě objednání stornopoplatku

Za přihlášené dítě na turnus číslo I. je považováno to, které má do 31.5.2022 odevzdanou vyplněnou závaznou přihlášku a uhrazenou platbu tj. do 31.5.2022 nevratnou zálohu 440 Kč a do 20.6.2022 doplatek tábora tj. 1 400 Kč.!!!

Nedodržení platebních termínů bude považováno za ztrátu zájmu a pobyt se automaticky ruší!!!

Platební termíny a ceny turnusu číslo IX:

Tento turnus je pouze třídenní od pondělí 29.8.2022 do středy 31.8.2022.

Cena za dítě přihlášené na turnus číslo IX. do 31.5.2022 je 2 760 Kč

– nevratná záloha na turnus číslo IX.do 31.5.2022 je 660 Kč + 210 Kč v případě objednání stornopoplatku

– doplatek tábora na turnus číslo IX. splatný do 20.6.2022 je 2 100 Kč

Cena za dítě přihlášené na turnus číslo IX. po 31.5.2022 je 3 000 Kč + 300 Kč

v případě objednání stornopoplatku

Za přihlášené dítě na turnus číslo XI. je považováno to, které má do 31.5.2022 odevzdanou vyplněnou závaznou přihlášku a uhrazenou platbu tj. do 31.5.2022 nevratnou zálohu 660 Kč a do 20.6.2022 doplatek tábora tj. 2 100 Kč.!!!

Nedodržení platebních termínů bude považováno za ztrátu zájmu a pobyt se automaticky ruší!!!

Storna (vracení zálohy a doplatku)
Zálohu vám vrátíme v plné výši, pokud by se tábor rušil z důvodu nedostatku přihlášených dětí tj. k 31.5.2022 po uzávěrce přihlášek. V případě že by se tábor nemohl konat z důvodu vládního nařízení záloha se nevrací. Doplatek tábora vám vrátíme.

Stornopoplatky: Vzhledem k množícím se dotazům rodičů na možnosti vrácení části zaplacené ceny v případě absence dítěte na některém dni v průběhu týdne, nabízíme možnost připojištění storna při zrušení či přerušení tábora kdy se i při bezdůvodné celodenní absenci vrací za každý takovýto den částka 700 Kč z platby za tábor. Neúčast dítěte je však nutno nahlásit, a to nejpozději do 9:00 hod. daného dne buď telefonicky či sms zprávou na tel: 777 177 133 nebo e-mailem na adresu jkcholupice@centrum.cz. Toto připojištění není povinné, není součástí ceny tábora a je nutné je označit na závazné přihlášce a uhradit zároveň s přihláškou. Lhůta pro vyplacení storno poplatků je 14 dní od nahlášení neúčasti na táboře.

V ceně tábora jsou zahrnuty : obědy, svačiny, pitný režim, jízda na koni (20min procházka v lese nikoliv výcvik) a v případě potřeby samozřejmě zapůjčení helmiček pro jízdu na koni.

Všechny naše prázdninové pobyty lze hradit pomocí zaměstnaneckých benefitů či fondů FKSP, může se jednat o kompletní či částečnou úhradu. V případě této situace uveďte do poznámky v přihlášce nebo v e-mailové zprávě informaci o  způsobu platby. Následně prosíme o zaslání přesných fakturačních údajů. Fakturu připravíme a zašleme v elektronické či papírové podobě na Vámi uvedenou adresu.

Stravování:
Obědy budou dováženy z nedaleké restaurace a ještě teplé budou rozdávány v objektu JK Cholupice. Svačiny budou formou pečiva, másla, džemu, tavených sýrů, sušenek, jogurtů, ovoce či zeleniny.

Jezdecký výcvik:
Dále pro vás máme možnost zaplatit si lekci (15 minut) výcviku na lonži za 250 Kč.

Jelikož máme omezenou kapacitu dětí, které by bylo možné denně takto učit jízdě na koni, je možné společně s doplatkem tábora předplatit maximálně 3 výcviky dopředu. Pokud byste měli zájem o více jízd, prosím zaškrtněte toto v přihlášce a dle zájmu ostatních budete v případě volné kapacity upřednostněni. Další objednání výcviku na lonži budou možná až vzhledem k obsazenosti a budou probíhat pouze osobně, ráno při předávání dětí v daný den. Chceme tímto opatřením předejít situacím, kdyby si několik táborníků předplatilo výcvik na každý den, a pak by byl někdo, na jehož výcvik na lonži by se nedostalo.

Objednání výcviku zaškrtněte v přihlášce a zaplaťte spolu s doplatkem tábora tj. do 20.6.2022

Co s sebou?

 • Oblečení – prosím, zvolte vhodné podle aktuálního počasí a dostatek oblečení na převlečení
 • Ešus nebo jinou nádobu na jídlo + lžíci (příbor)
 • Boty – opět reagujeme na zkušenosti z loňska, dítě musí mít na nohou pevnou, uzavřenou obuv (tenisky) kvůli bezpečnosti při jízdě na koni. Můžete jim s sebou dát sandály na přezutí, ale na koně musí mít pevné boty, které nepadají, jinak nebudeme moct dítě pustit na koně. V případě deštivého počasí holiny.
 • Pokrývku hlavy při slunečném počasí
 • Dlouhé kalhoty na převlečení – doporučujeme všem, ale povinně pro ty, kteří budou chtít výcvik. Je to kvůli tomu, aby se dětem neodíraly nohy o třmenové řemeny. Kalhoty by se neměly dětem vyhrnovat a neměly by být úplně tenké, nejlepší jsou silnější legíny či džíny přiléhavé u kotníků.
 • Pokud vlastníte, dobrá je rovněž dobře padnoucí přílba – jezdecká nebo cyklistická!

Pokud dítě poruší zásady slušného chování a bude se chovat nevhodně, bude na své chování důrazně upozorněno. Pokud se nevhodné chování bude opakovat, tábor pro takové dítě končí bez možnosti jakékoliv náhrady. Rodiče budou o nežádoucím chování svých dětí dostatečně a včas informováni.
Za nevhodné chování považujeme kouření (které je na táboře přísně zakázáno), požívání alkoholu či jiných omamných látek, vulgární nadávky, neposlušnost (protože se jedná o prostředí, kde jsou živá zvířata – koně, vyžadujeme maximální poslušnost. Nechceme, aby se někomu něco stalo v důsledku toho, že neuposlechne pokyny vedoucího).

Předpokládaný harmonogram:

 • 8:00 – 9:00 – příjezdy dětí do JK Cholupice
 • 9:00 – 12:00 – dopolední program ( čištění koní, výcviky na jízdárně, projížďky v lese)
 • 12:00 – 13:00 – oběd + polední klid
 • 13:00 – 15:00 – první část odpoledního programu ( hry , soutěže, procházky v lese )
 • 15:00 – 15:30 – svačina
 • 15:30 – 17:00 – druhá část odpoledního programu
 • 17:00 – 18:00 – předávání dětí zpět rodičům

Vyhrazujeme si právo měnit harmonogram podle aktuálního počasí.
 .

Přihlášení na tábor:
Přihlášku najdete ke stažení na této straně a přihlásit se na náš tábor je možné dvěma způsoby:
1) elektronicky prostřednictvím e-mailu jkcholupice@centrum.cz
    toto je námi preferovaný způsob přihlášení na tábor
2) vytištěnou a vyplněnou papírovou přihlášku odešlete na naši adresu

   Jezdecký klub Cholupice, Ke křížku 91,Cholupice – Praha 12     143 00.

Přihláška ke stažení zde: Přihláška na Příměstský tábor 2022


Jak platit:
Přihlášky, zálohy a platby provádějte prosím bankovním  převodem, vkladem na pobočce, nebo poštovní poukázkou na oddílové číslo účtu: 163361388/0600. Do předmětu napište „TABOR-příjmení dítěte (bez diakritiky) + římskými číslicemi turnus tábora“ a jako variabilní symbol použijte datum narození dítěte.
Platby v hotovosti s výjimkou na poslední chvíli přihlášených dětí, nebo po předchozí dohodě nepřijímáme.


První den nástupu dítěte na tábor odevzdejte prosím

prohlášení rodičů / zákonných zástupců o bezinfekčnosti datováno ke dni nástupu dítěte na tábor

posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (lékařské potvrzení) má platnost dvou let.

Máte-li tedy posudek zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akci, školu v přírodě, jiný tábor apod. mladšího dvou let, není třeba vystavovat nové. (stačí nám kopie)

– průkaz zdravotní pojišťovny, nejlépe kopii kartičky pojištěnce

Noc na ranči
Ze čtvrtka na pátek bude možnost ve vybraných turnusech a pro omezený počet dětí přespání v klubovně. Večerní a ranní program při této akci bude korespondovat s programem při našich víkendových akcích, kdy se děti budou podílet na večerním zavádění a krmení koní a rovněž pak následně na ranním krmení a vyvádění koní do výběhů. Zájem o noc na ranči zaškrtněte v přihlášce a zaplaťte spolu s doplatkem tábora tj. do 20.6.2022

Navíc sebou věci osobní hygieny, karimatky a spací pytle a dostatek oblečení na převlečení!!!

Cena 500 Kč, která zahrnuje rovněž čtvrteční večeři a páteční snídani

Čtvrtek
18:00 – 19:00   večerní zavádění a krmení koní
19:00 – 20:00   večeře ( opékání buřtů a hermelínů )
20:00  – 21:00   večerní program ( hry a bojovka)
21:00 – 21:30   osobní hygiena
21:30 – 22:00    večerka
Pátek
6:00 – 6:30  – budíček, krmení koní
6:30 – 7:00  – ranní hygiena a vyvádění koní
7:00 – 8:00  – snídaně

Jezdecký klub Cholupice se v souladu s § 5 odst. 1 a násl. zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu a pro účely jejich pojištění.
Případné dotazy zodpovíme na tel. čísle 777 177 133

nebo e-mailu: jkcholupice@centrum.cz.

Těšíme se na vás,
předseda jezdeckého klubu
Tomáš Duchoň a kolektiv