Příměstský tábor

Tábory 2023

Ahoj kluci a holky,
opět jsme tady již s XIV.ročníkem dětských příměstských táborů u koní. Jako každý rok si řekneme, jak se o koně starat, čistit je. Povíme si vše potřebné o péči a zdraví koně. Vyzkoušíme si práci ve stájích, která ke koním bezprostředně patří a naučíme se v kostce základní znalosti o koních. Stručně probereme teorii ježdění a jezdecké disciplíny. Děti samozřejmě nepřijdou o jízdu na koni pod odborným dohledem. Opět se můžete těšit na spoustu her i poznávání nových kamarádů a kamarádek.
Tábor je určen pro děti ve věku 6-14 let, mladší a starší po konzultaci s rodiči.

Z kapacitních důvodů rozhoduje o účasti dítěte termín odevzdání přihlášky a uhrazení zálohy. Pokud nebude přihlášených minimálně 10 dětí, (což se za dobu celé naší existence nestalo), tábor se automaticky ruší. Pokud by k tomu došlo, bude tato informace umístěna na našem webu a zaslána e-mailem rodičům již přihlášených dětí. Samozřejmě vám bude nabídnuta možnost vrácení zálohy, či přehlášení dítěte na jiný termín.

Turnusy:

I. 10.07. -14.07. 2023

II. 17.07. – 21.07. 2023

III. 24.07. – 28.07. 2023

IV. 31.07 – 04.08. 2023

V. 07.08. – 11.08. 2023

VI. 14.08. – 18.08. 2023

VII. 21.08. – 25.08. 2023

VIII. 28.08. – 01.09. 2023

Platební termíny a ceny:

Cena za dítě přihlášené do 31.5. 2023 je 5100 Kč + 400 Kč v případě objednání stornopoplatku

-nevratná záloha do 31.5. 2023 je 1100 Kč + 400 Kč v případě objednání stornopoplatku

-doplatek tábora splatný do 20.6.2023 za dítě přihlášené do 31.5.2023 je 4000 Kč

Cena za dítě přihlášené od 01.06. 2023 je 5600 Kč + 500 Kč v případě objednání stornopoplatku

Za přihlášené dítě do 31.5. 2023 je považováno to, které má do 31.5.2023 odevzdanou vyplněnou závaznou přihlášku a uhrazenou platbu zálohy 1100 Kč , a do 20.06.2023 uhrazený doplatek tj. 4000 Kč.

Nedodržení platebních termínů bude považováno za ztrátu zájmu a pobyt se automaticky ruší!!!

Storna (vracení zálohy a doplatku)
Zálohu vám vrátíme v plné výši, pokud by se tábor rušil z důvodu nedostatku přihlášených dětí tj. k 31.5.2023 po uzávěrce přihlášek. V případě ,že by se tábor nemohl konat z důvodu vládního nařízení záloha se nevrací. Doplatek tábora vám vrátíme.

Stornopoplatky: Vzhledem k množícím se dotazům rodičů na možnosti vrácení části zaplacené ceny v případě absence dítěte ,na některém dni v průběhu týdne, nabízíme možnost připojištění storna při zrušení či přerušení tábora ,kdy se i při bezdůvodné celodenní absenci vrací za každý takovýto den částka 800 Kč z platby za tábor. Neúčast dítěte je však nutno nahlásit, a to nejpozději do 9:00 hod. daného dne buď telefonicky či sms zprávou na tel: 777 177 133 nebo e-mailem na adresu jkcholupice@centrum.cz. Toto připojištění není povinné, není součástí ceny tábora a je nutné je označit na závazné přihlášce a uhradit zároveň s přihláškou. Lhůta pro vyplacení storno poplatků je 14 dní od nahlášení neúčasti na táboře.

V ceně tábora jsou zahrnuty : obědy, svačiny, pitný režim, jízda na koni (20min procházka v lese nikoliv výcvik) a v případě potřeby samozřejmě zapůjčení helmiček pro jízdu na koni.

Jak platit:
Přihlášky, zálohy a platby provádějte prosím bankovním  převodem, vkladem na pobočce, nebo poštovní poukázkou na oddílové číslo účtu: 163361388/0600. Do předmětu napište „TABOR-příjmení dítěte (bez diakritiky) + římskými číslicemi turnus tábora“ a jako variabilní symbol použijte datum narození dítěte.
Platby v hotovosti s výjimkou na poslední chvíli přihlášených dětí, nebo po předchozí dohodě nepřijímáme.

Všechny naše prázdninové pobyty lze hradit pomocí zaměstnaneckých benefitů či fondů FKSP, může se jednat o kompletní či částečnou úhradu. V případě této situace uveďte do poznámky v přihlášce nebo v e-mailové zprávě informaci o  způsobu platby. Následně prosíme o zaslání přesných fakturačních údajů. Fakturu připravíme a zašleme v elektronické či papírové podobě na Vámi uvedenou adresu.

Stravování:
Obědy budou dováženy z nedaleké restaurace a ještě teplé budou rozdávány v objektu JK Cholupice. Svačiny budou formou pečiva, másla, džemu, tavených sýrů, sušenek, jogurtů, ovoce či zeleniny.

Jezdecký výcvik:
Dále pro vás máme možnost zaplatit si lekci s trenérkou (15 minut) na lonži za 300 Kč.

Jelikož máme omezenou kapacitu dětí, které by bylo možné denně takto učit jízdě na koni, je možné společně s doplatkem tábora předplatit maximálně 3 výcviky dopředu. Pokud byste měli zájem o více jízd, prosím zaškrtněte toto v přihlášce a dle zájmu ostatních budete v případě volné kapacity upřednostněni. Další objednání výcviku na lonži budou možná až vzhledem k obsazenosti a budou probíhat pouze osobně, ráno při předávání dětí v daný den. Chceme tímto opatřením předejít situacím, kdyby si několik táborníků předplatilo výcvik na každý den, a pak by byl někdo, na jehož výcvik na lonži by se nedostalo.

Objednání výcviku zaškrtněte v přihlášce a zaplaťte spolu s doplatkem tábora tj. do 20.6.2023

Co s sebou?

 • Zvolte oblečení dle aktuálního počasí
 • Ešus nebo jinou nádobu na jídlo + lžíci (příbor)
 • Boty – opět reagujeme na zkušenosti z loňska, dítě musí mít na nohou pevnou, uzavřenou obuv (tenisky) kvůli bezpečnosti při jízdě na koni. Můžete jim s sebou dát sandály na přezutí, ale na koně musí mít pevné boty, které nepadají, jinak nebudeme moct dítě pustit na koně. V případě deštivého počasí holiny.
 • Pokrývku hlavy při slunečném počasí
 • Dlouhé kalhoty na převlečení – doporučujeme všem, ale povinně pro ty, kteří budou chtít výcvik. Je to kvůli tomu, aby se dětem neodíraly nohy o třmenové řemeny. Kalhoty by se neměly dětem vyhrnovat a neměly by být úplně tenké, nejlepší jsou silnější legíny či džíny přiléhavé u kotníků.
 • Pokud vlastníte, dobrá je rovněž dobře padnoucí přilba – jezdecká nebo cyklistická!
 • Na pátek si děti si donesou oblíbené dobroty ,o které se s ostatními podělí 🙂
 • Šátek ( na hry )
 • Vlastní flašku na vodu
 • Prosíme zvažte, zda je opravdu nutné aby vaše dítě mělo s sebou mobilní telefon

Předpokládaný harmonogram:

 • 8:00 – 9:00 – příjezdy dětí do JK Cholupice
 • 9:00 – 12:00 – dopolední program ( čištění koní, výcviky na jízdárně, projížďky v lese)
 • 12:00 – 13:00 – oběd + polední klid
 • 13:00 – 15:00 – první část odpoledního programu ( hry , soutěže, procházky v lese )
 • 15:00 – 15:30 – svačina
 • 15:30 – 17:00 – druhá část odpoledního programu
 • 17:00 – 18:00 – předávání dětí zpět rodičům

Vyhrazujeme si právo měnit harmonogram podle aktuálního počasí.

Noc na ranči
Ze čtvrtka na pátek bude možnost ve vybraných turnusech a pro omezený počet dětí přespání v klubovně. Večerní a ranní program při této akci bude korespondovat s programem při našich víkendových akcích, kdy se děti budou podílet na večerním zavádění a krmení koní a rovněž pak následně na ranním krmení a vyvádění koní do výběhů. Zájem o noc na ranči zaškrtněte v přihlášce a zaplaťte spolu s doplatkem tábora tj. do 20.6.2023

Navíc sebou věci osobní hygieny, karimatky a spací pytle a dostatek oblečení na převlečení!!!

Cena 550 Kč, která zahrnuje rovněž čtvrteční večeři a páteční snídani.

Čtvrtek
18:00 – 19:00   večerní zavádění a krmení koní
19:00 – 20:00   večeře ( opékání buřtů a hermelínů )
20:00  – 21:00   večerní program ( hry a bojovka)
21:00 – 21:30   osobní hygiena
21:30 – 22:00    večerka


Pátek
6:00 – 6:30  – budíček, krmení koní
6:30 – 7:00  – ranní hygiena a vyvádění koní
7:00 – 8:00  – snídaně


 

Přihlášení na tábor:
Přihlášku najdete ke stažení na této stránce a přihlásit se na náš tábor je možné dvěma způsoby:


1) elektronicky prostřednictvím e-mailu jkcholupice@centrum.cz
    toto je námi preferovaný způsob přihlášení na tábor


2) vytištěnou a vyplněnou papírovou přihlášku odešlete na naši adresu

   Jezdecký klub Cholupice, Ke křížku 91,Cholupice – Praha 12     143 00.

Přihláška ke stažení zde: Příměstský tábor 2023


První den nástupu dítěte na tábor
je nutné odevzdat :


prohlášení rodičů / zákonných zástupců o bezinfekčnosti datováno ke dni nástupu dítěte na tábor

posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (lékařské potvrzení) má platnost dvou let.

Máte-li tedy posudek zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akci, školu v přírodě, jiný tábor apod. mladšího dvou let, není třeba vystavovat nové. (stačí nám kopie)

– průkaz zdravotní pojišťovny, nejlépe kopii kartičky pojištěnce

Pokud dítě poruší zásady slušného chování a bude se chovat nevhodně, bude na své chování důrazně upozorněno. Pokud se nevhodné chování bude opakovat, tábor pro takové dítě končí bez možnosti jakékoliv náhrady. Rodiče budou o nežádoucím chování svých dětí dostatečně a včas informováni.
Za nevhodné chování považujeme kouření (které je na táboře přísně zakázáno), požívání alkoholu či jiných omamných látek, vulgární nadávky, neposlušnost (protože se jedná o prostředí, kde jsou živá zvířata – koně, vyžadujeme maximální poslušnost. Nechceme, aby se někomu něco stalo v důsledku toho, že neuposlechne pokyny vedoucího).

Jezdecký klub Cholupice se v souladu s § 5 odst. 1 a násl. zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu a pro účely jejich pojištění.
Případné dotazy zodpovíme na tel. čísle 777 177 133 nebo e-mailu: jkcholupice@centrum.cz.

Těšíme se na vás,
předseda jezdeckého klubu
Tomáš Duchoň a kolektiv 🙂